ZRÓŻNICOWANIE GATUNKOWE

Drugim istotnym wymiarem świata przedstawionego w mediach jest gatunkowe zróżnicowanie przekazów tworzących ów świat. Gatunek określa sposób spojrzenia na rzeczywistość, ramy tematyczne i ogólną strukturę nar­racyjną przekazu. Kryterium gatunkowe słabiej różnicuje oferty poszczególnych nadaw­ców (choć są kanały radiowe i telewizyjne zdominowane przez jeden gatu­nek, np. Eurosport – transmisje i relacje z zawodów, Romantica – telenowe­le) niż kryterium tematyczne, które dzieli je na oferty o profilu ogólnym i oferty o profilu wyspecjalizowanym. Sam próg oddzielający ofertę ogólną od wyspecjalizowanej jest względny – gazet na ogół nie zalicza się do me­diów wyspecjalizowanych, a kanały CNN czy Sky News za takie się uznaje, choć ich profil tematyczny odpowiada formule gazety. Stopień specjalizacji tematycznej może być różny (miesięcznik zajmujący się wszystkimi dyscy­plinami Sportowymi, lub tylko jednym klubem sportowym, np. „Nasza Le­gia”; magazyny zajmujące się urządzaniem całego domu, np. „Cztery kąty”, „Dobre wnętrze”, „Stylowy dom”, lub tylko jednym pomieszczeniem, np. „Łazienka”), jednak nawet przy najdalej posuniętej specjalizacji tematycznej występuje z reguły pewne zróżnicowanie gatunkowe zawartości.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)