Zmiany procesu transdukcji

Adaptacja do światła może być spowodowana osłabieniem fototransdukcji sygnału w komórkach fotoreceptorowych w miarę utrzymywania się silnego oświetlenia. W ciemności wnikają do komórki receptorowej wraz z jonami sodu również jony wapnia, które modulując procesy biochemiczne, powodują zmniejszenie prądu ciemniowego i zmniejszenie depolaryzacji błony komórkowej. Gdy siatkówka adaptowana do ciemności zostanie oświetlona silnym światłem, obecne jeszcze w cytoplazmie jony wapnia przyczynią się do zwiększenia hiperpolaryzacji błony, ponieważ aktywują fosfodiesterazę – enzym rozkładający cGMP. W miarę jednak trwania oświetlenia jony wapnia stopniowo opuszczają komórkę. Ich brak prowadzi do niewielkiego zwiększenia stężenia cGMP i częściowego otwarcia kanałów sodowych. Zmniejszeniu ulega wtedy hiperpolaryzacja błony komórkowej i w następstwie tego zmniejsza się stan pobudzenia fotoreceptora. Wszystkie te mechanizmy sprawiają, że oko maksymalnie adaptowane do ciemności jest blisko milion razy bardziej wrażliwe na światło niż oko maksymalnie adaptowane do światła.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)