ZAPOWIEDŹ INFORMACJI

Lead musi być traktowany jako zapowiedź in­formacji, zwracająca uwagę tylko na temat i istotę relacji oraz perspektywę opisu (z punktu widzenia oficjalnej instytucji, przyjętych norm społecznych, uczestników zdarzenia, poszczególnych jednostek), np. „Koncern naftowy Orlen ogłosił kolejną podwyżkę ceny benzyny. Od jutra za każdy litr bę­dziemy płacić sześć groszy więcej”. Następująca po tej zapowiedzi relacja musi tworzyć spójną i zamkniętą całość, którą najlepiej symbolizuje figura koła – może to być koło tarczy zegarowej symbolizujące mi­nutę przeznaczoną na relacje bądź koło hermeneutyczne symbolizujące tekst doskonały, którego sens ogólny jest sumą znaczeń cząstkowych, a każde znaczenie cząstkowe jest zgodne z sensem ogólnym.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)