ZAJMOWANA POZYCJA

Ponieważ partia czy siła polityczna już zajmująca hegemoniczną pozycję ma lepszy dostęp do mediów, przeto zwykle chcąc nie chcąc przyczyniają się one do dalszego umocnienia jej hegemonicznej pozycji (utrwalenia status quo). Robią zaś to tym skuteczniej, im bardziej zależy im na zachowaniu własnej pozycji i za­ufania odbiorców. W ten oto sposób dyskurs dziennikarski łączy obiekty­wizm relacji, zapewniający wiarygodność nadawcy, z przesłaniem mitycz­nym, które umacnia hegemonię systemu politycznego nad światem życia „zwykłych ludzi”. Ideologiczny sens tej niekończącej się opowieści mitycz­nej sprowadza się do tego, że rządzący robią wszystko, co mogą, aby roz­wiązywać problemy i konflikty społeczne oraz zapewnić wszystkim bezpie­czeństwo i korzystne warunki życia.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)