WYTWÓR PRAKTYKI

Dają się one podzielić na dwie zasadnicze grupy: gatunki informacyjne i publicy­styczne [Bauer, 2000]. Gatunki informacyjne opisują fakty, tzn. odpowia­dają na „klasyczne” pytania: kto, co, gdzie, kiedy, jak, ponadto powinny wskazywać źródła (skąd to wiadomo?) oraz podejmować próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego ? Z kolei gatunki publicystyczne służą funkcji inter­pretacyjnej i perswazyjnej, tzn. mają pogłębiać wiedzę o faktach, naświetlać, wyjaśniać i oceniać rzeczywistość, prezentować różne poglądy i punkty wi­dzenia na poruszane sprawy. Informacja jest podstawowym gatunkiem dzien­nikarskim, dlatego ona będzie tu głównym przedmiotem zainteresowania.O    tym, że dziennikarski dyskurs jest wytworem wielosetletniej praktyki i od dawna podlega profesjonalizacji oraz instytucjonalizacji, nie trzeba ni­kogo przekonywać .

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)