Wyszukaj dziecku wzorce

Wśród postaci pokojowo nastawionych do świata, mających autorytet i godność, cieszących się respektem, lecz nie posuwających się do używania przemocy czy agresji. Znajdziesz ich pomiędzy przywódcami politycznymi, religijnymi lub mistrzami sportowymi. Ogranicz agresywnemu dziecku rozrywki propagujące przemoc, łącznie z telewizją, filmami, grami wideo, piosenkami o napastliwych tekstach. Media te często gloryfikują przemoc i użycie siły jako wyjście z trudnej sytuacji. Rozrywki te powodują wzrost agresji u dzieci. Gdy twoje dziecko okazuje złość w akceptowalny sposób (choćby nawet głośny), wysłuchaj go uważnie, zarówno słów, jak i kryjących się za nimi uczuć. Chwal dziecko za każdą próbę powstrzymania ataku złości. Rozzłoszczone dziecko może reagować wściekłością na nadmiar upomnień. Nie wzniecaj jego złości swymi kwiecistymi wypowiedziami za każdym razem, kiedy ono traci kontrolę nad sobą.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!