WYMIARY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO

Stosunek świata przedstawionego do rzeczywistości pozamedialnej wyznaczają z jednej strony kategorie faktu i reprodukcji, z drugiej – fikcji i kreacji. Odpowiadają one wspomnianym wcześniej przeciwstawnym tendencjom animującym rozwój wszelkiej twórczości, tzn. opisywaniu rze­czywistości realnej oraz opowiadaniu historii wymyślonych. Oba nurty były obecne w mediach od chwili ich narodzin. Już w pierwszych gazetach obok informacji o faktach były drukowane opowieści o zdarzeniach niesamowi­tych, rozpalających wyobraźnię. Wcześnie pojawiła się powieść w odcinkach (pierwszą, drukowaną od 1719 r., był Robinson Cruzoe) [Paczkowski, 1973], a z chwilą powstania prasy masowej (tabloidów), adresowanej do czytelnika słabo wykształconego, jej miejsce zajął komiks. Właśnie od nazwy pierw­szego komiksu Żółty Bobas (Yellow Kid), który pojawił się w 1896 roku, całą prasę tego typu zaczęto określać jako „żółtą” [Agee, Ault, Emery, 1991; Szyłak, 2000],

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)