WSZELKIE MANEWRY

Wszelkie manewry programowe w tym za­kresie zależą oczywiście od potencjału nadawcy – im większy, tym łatwiej wzbogacać, różnicować i modyfikować strukturę gatunkowo-tematyczną oferty. Z tego względu małe stacje nadawcze i media lokalne skazane są na wtómość i dublowanie oferty wielkich sieci radiowych i telewizyjnych oraz wielkich magazynów, a jedynym produktem oryginalnym, który mogą zaofe­rować swoim odbiorcom, jest szeroko rozumiana lokalność – jako kategoria tematyczna, nie gatunkowa. Kolejnym zasługującym na uwagę wymiarem świata przedstawionego są postacie w nim występujące i relacje między nimi. Razem wzięte, tworzą one strukturę społeczną świata przedstawionego, która zawsze odbiega od struktury społeczeństwa rzeczywistego. Dotyczy to zwłaszcza postaci prota- gonistów, które symbolizują kierunek procesów rozwoju społecznego oraz wartości i wzorce, na jakich opiera się ład społeczny.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)