WSKAZANE CZYNNIKI

Ponieważ wszystkie wskazane wyznaczniki dziennikarskiego obiektywizmu mogą być realizowane w różnym stopniu, więc jest on kategorią stopniowalną i względną, ale bynajmniej nie abstrakcyjną, tylko wymierną i sprawdzalną Za pomocą tego schematu i rozmaitych procedur analitycznych można dość dokładnie określić w jakim zakresie i stopniu relacja jest zobiektywizowana, a w jakim jest tendencyjna, jak też na czym owa tendencyjność polega [McQuail, 1992].Opozycja obiektywizm-tendencyjność (brak obiektywizmu) informacji wyznacza poziome zróżnicowanie dziennikarskiego dyskursu. Z kolei wy­miar instytucjonalny wyznacza oś pionowego zróżnicowania tego dys­kursu, tzn. trzy zasadnicze poziomy, na których powstaje opis rzeczywi­stości: źródła, reportera, nadawcy. Pierwszy poziom obejmuje głosy do­puszczone, tzn. wypowiedzi (cytowane lub omawiane) wszystkich możli­wych źródeł informacji: uczestników lub świadków zdarzenia, ekspertów, rzeczników instytucji etc., wyrażające ich interesy i punkty widzenia; dwa pozostałe poziomy to glosy zinstytucjonalizowane, tzn. wypowiedzi przed­stawicieli instytucji nadawczej, głównie reporterów (korespondentów) i pre­zenterów informacji.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)