WPŁYW LOGIKI MEDIÓW

Swoje zachowanie politycy podporządkowują co­raz bardziej logice mediów, które potrzebują atrakcyjnie wyglądających (roz)mówców prosto i zwięźle wykładających istotę rzeczy. Z fragmentów ich wypowiedzi reporter może łatwo zbudować żywą relację, konfrontującą różne punkty widzenie i eksponującą (niekiedy kreującą) konflikt polityczny, sprowadzając go równocześnie do poziomu walki personalnej [Altheide, Snow, 1979; Fairclough, 1995]. Wpływ logiki mediów na działanie instytucji systemu władzy nie ogra­nicza się do tego, że politycy stosują nowe, bardziej „medialne” techniki au­toprezentacji i prezentowania swoich zamierzeń, racji i dokonań, lecz sięga dużo głębiej i obejmuje właściwe wszystkie aspekty funkcjonowania tych in­stytucji. Ze względu zaś na dociekliwość i krytycyzm dziennikarzy, media występują coraz częściej w roli „lojalnej opozycji”, tworzą wręcz „gabinet cieni”, powołując niezależnych ekspertów, którzy analizują i komentują po­czynania aparatu władzy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)