WIĘKSZOŚĆ POSTACI

Z kolei większość postaci nieznanych to uczestnicy protestów, strajków lub demonstracji, osoby poszkodowane i ofia­ry, sprawcy przestępstw i wykroczeń. Wszystkie te postacie są uwikłane w różne działania i sytuacje, które w większości (ok. 80 proc.) można zali­czyć do trzech szeroko ujmowanych kategorii: „podejmowanie decyzji”, „cierpienie”, „łapanie złoczyńców”. Telewizyjną, a więc najszerzej rozpo­wszechnianą i odbieraną wersję dziennikarskiego obrazu rzeczywistości, tak oto charakteryzuje jeden z badaczy mediów:„Telewizja opisuje rzeczywistość społeczną w relacjach, w których poja­wiają się przede wszystkim mężczyźni, w większości zajmujący różne stanowi­ska w aparacie państwa.Przedstawiciele aparatu państwa są podmiotem działań częściej niż ja­kakolwiek inna grupa.Przedstawiciele aparatu państwa są również grupą będącą najczęściej obiektem działań.Kobiety nie są ani podmiotem, ani obiektem działań, tylko częścią tła zdarzeń.Postacie pierwszoplanowe angażują się w przewlekłe procesy decyzyj­ne, przeżywają cierpienia (zwykle przedstawiane raczej jako dyskomfort niż ból) i od czasu do czasu chwytają złoczyńców.Relacje dotyczą głownie niesprawiedliwości, korupcji, próby sił między postaciami działającymi i będącymi obiektem działań, z mniejszym naciskiem na postęp poprzez współdziałanie” [Smith, 1979, s. 82],

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)