W RÓŻNYCH PRZYPADKACH

Serie kryminalne i sit- comy są zwykle luźnym ciągiem zamkniętych odcinków, ujętych w klasycz­ne formuły narracyjne (seria kryminalna: przestępstwo, śledztwo, pościg i pojmanie przestępcy; sitcom: stabilność, komplikacja, zamieszanie i roz­wiązanie), różnią się jednak typami postaci i rodzajem akcji – w serii poli­cyjnej „stróże prawa” zmagają się w każdym odcinku z nowymi złoczyńca­mi, w sitcomie członkowie rodziny, przyjaciele bądź współpracownicy cały czas „zmagają się” ze sobą. Konstrukcja telenowel i oper mydlanych jest za­sadniczo inna: ich oś narracyjną tworzy ciąg powiązanych zdarzeń rozgry­wających się w czasie niemal rzeczywistym (brak skrótów i przeskoków cza­sowych), w których uczestniczy liczna i zmienna grupa postaci powiązanych rozmaitymi watkami fabularnymi, rozwijającymi się wedle zasad dramaturgii linearnej. W przypadku oper mydlanych nie prowadzą one jednak do rozwią­zania i zamknięcia całej opowieści.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)