W PRZEDSTAWIONYM ŚWIECIE

Obrazy najważniejszych z tych budynków są sta­łym elementem telewizyjnych informacji, rozpoznawalnym przez ludzi, któ­rzy nigdy nie widzieli ich na własne oczy. W świecie przedstawionym funk­cjonują one jako metonimie symbolizujące określone ośrodki władzy (ikony władzy), a także tożsamość i autorytet państwa (ikony państwa), są więc su­gestywnym tłem reporterskich relacji – np. Biały Dom jest tłem niezliczonej liczby standupperów, tj. ujęć reporterów mówiących do kamery, znanym te­lewidzom na całym świecie (w Polsce taką funkcję pełnią obrazy pałacu pre­zydenckiego, sejmu czy gmachu Urzędu Rady Ministrów).Jakkolwiek na nie patrzeć, fasady gmachów państwowych są tylko oznakami mieszczących się w nich instytucji oraz symbolami przynależnej im władzy, natomiast właściwą sceną, na której realizuje się rzeczywista władza tych instytucji, są ich reprezentacyjne wnętrza, mające także znacze­nie symboliczne.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)