W PORÓWNANIU Z TEKSTAMI

W porównaniu z tekstami prasowymi wiadomości radiowe i telewizyjne są krótsze, przeznaczone do słuchania, a nie czytania, łączą też tekst z obra­zem. Przejście z trybu pisanego na tryb oralny wymaga daleko idącej mody­fikacji języka przekazu. Najważniejsze różnice dzielące ten język oraz zbli­żony do niego język prasy popularnej od języka gazet poważnych, to [Fang, 1985; Shook, 1989]: przewaga słownictwa znanego, konkretnego i łatwo „wpadającego w ucho” (unikanie terminów, słowlrudnych i obcych, nadmiaru szczegółów);jasna i logiczna konstrukcja zdań, według zasady: jedno zdanie – jedna idea (unikanie wieloznaczności).-ożywanie formy osobowej, strony czynnej i czasu teraźniejszego ile- kroć iest~tcrmożliwe;zaokrąglanie liczb i danych statystycznych.Integralnym elementem dziennikarskiego dyskursu w telewizji jest ob­raz, dyskurs ten czerpie więc ze środków wyrazowych języka kina i telewi­zji.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)