W POLSCE

W Polsce np. „Wybacz mi”, częściowo także „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie..”); po czwarte – programy pokazujące zachowania i wzajemne kontakty, również intymne, grupy ochotników prze­bywających przez dłuższy czas w zamkniętej przestrzeni, którzy są obser­wowani, nagradzani i karani przez telewidzów (wzorem jest format głośnego serialu na żywo Big Brother) [Wieten, 1998; Romanowicz, 2000; Kunczik, Zipfel, 2000]. Ławo zauważyć, że o ile dwa pierwsze typy formatów prze­kształcają film dokumentalny i reportaż w formę ciągłą, serial bądź cykl, równocześnie przekształcając pokazywaną w nim rzeczywistość w telewi­zyjne widowisko, o tyle oba pozostałe typy formatów dokonują rzeczy od­wrotnej – sytuację zainscenizowaną dla potrzeb telewizyjnego widowiska przekształcają w rzeczywistość, która zaczyna żyć własnym, najzupełniej re­alnym życiem. Tak jednak w pierwszym, jak i drugim przypadku jest to dla widza rzeczywistość telewizyjna, a więc balansująca na styku faktu i fikcji, prawdy i złudzenia.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)