W POŁĄCZENIU Z JĘZYKIEM

Wszystko to w połączeniu z bardziej potocznym językiem sprawia, że relacje te są żywsze, atrakcyjniejsze i bardziej ekscytujące, ale „płytsze” – skupiają uwagę na dynamice zdarzeń kosztem analizy i refleksji, którą zastępują zgrabne puenty utrzymane w poetyce sloganu. Z kolei większa troska me­diów publicznych o pełniejsze i pogłębione ujęcie tematu obniża atrakcyj­ność formy relacji, która może być przegadania, rozwlekła, monotonna i zbyt zagmatwana dla „przeciętnego odbiorcy”.Niezależnie od kryteriów selekcji informacji i formatu przekazu, relacje dziennikarskie opisują fakty niezwykle ważne bądź interesujące. Ze względu na swój charakter mogą to być zdarzenia rutynowe, wypadki, skandale lub szczęśliwe przypadki .

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)