W ODNIESIENIU DO SYTUACJI

W odniesieniu do sytuacji egzystencjalnej żony-matki oznacza to, że pełna harmonia i szczęście w ro­dzinie są nieosiągalne, gdyż losy jej najbliższych zależą od wielu czynników zewnętrznych, nad którymi ani ona, ani nikt inny nie może zapanować, któ­rych nawet nie można przewidzieć. Mimo to rodzina może, i to zależy głów­nie od żony-matki, stać się oazą spokoju, miejscem odpoczynku od stresów i konfliktów świata zewnętrznego. Tak więc w operach mydlanych ideologia kobiecej bezsilności i pasywności podlega nobilitacji, urastając do rangi fila­ru życia rodzinnego [Modleski, 1981]. Wszystkie odmiany stereotypów płciowych zakładają podporząd­kowanie kobiet mężczyznom, zarówno w domu, pracy zawodowej, jak i działalności publicznej. W tym wyraża się najgłębsza istota patriar- chalnej koncepcji ładu społecznego, która to koncepcja, głęboko zako­rzeniona w kulturze popularnej, stanowi fundament kapitalizmu i de­mokracji politycznej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)