W komórkach somatycznych

W komórkach somatycznych człowieka występują 44 chromosomy autosomalne 2 chromosomy płciowe, z których połowa (tj. 22 chromosomy autosomalne jeden chromosom płciowy) pochodzi od każdego z rodziców. Można zatem powiedzieć, że każda komórka somatyczna organizmu ludzkiego zawiera 23 pary chromosomów; jeden chromosom w każdej parze pochodzi od ojca, drugi od matki. Tego rodzaju układ chromosomów określa się jako podwójny (diploidalny). Chromosomy autosomalne są homologiczne, co oznacza, że w każdym z chromosomów danej pary loci poszczególnych genów zajmują takie same miejsca. Gen określający daną cechę występuje zatem w dwóch odmianach, nazywanych allelami. Każdy allel zajmuje locus w jednym z chromosomów homologicznych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)