W klasycznych badaniach

W klasycznych badaniach nad czynnikami powodującymi wzrost tkanki nowotworowej wszczepiano do zarodka kurczęcia komórki nowotworu – mięsaka myszy. Zaobserwowano, że po stronie implantacji dochodzi do większego rozwoju odpowiedniego zwoju rdzeniowego. W ten sposób odkryto ciało chemiczne, nazwane czynnikiem wzrostu nerwów (nerve growth factor – NGF). Czynnik ten ma wpływ na cały wzrost i rozwój neuronu, poczynając od momentu jego powstania z pierwotnej niezróżnicowanej komórki, a więc na wydłużanie się aksonu, różnicowanie morfologiczne i dojrzewanie. Stwierdzono, że przy braku NGF neurony w hodowlach tkankowych nie rosną, natomiast w jego obecności rozwijają się prawidłowo (Levi-Montalcini, 1965). Z czasem tego rodzaju czynników wzrostu odkryto znacznie więcej. Wiele z nich wywiera wpływ na powstawanie i różnicowanie komórek w różnych narządach i tkankach. Czynniki wzrostu występujące w układzie nerwowym. Ponieważ są one niezbędne do rozwoju neuronów, niektórzy nazywają je czynnikami neurotroficznymi.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)