W fotopigmencie czopków

W fotopigmencie czopków występuje retinal o takiej samej budowie, jak w pręcikach. Inna jest natomiast budowa białka opsyny, która w odróżnieniu od skotopsyny pręcików nazywa się fotopsyną. W siatkówce oka człowieka występują trzy fotopsyny,
o różnej wrażliwości na barwy. Złożony, wieloetapowy proces transdukcji sygnału świetlnego odznacza się pewną bezwładnością. W wyniku tego pobudzenie fotoreceptorów i wywołane nim wrażenie wzrokowe utrzymuje się dłużej niż obraz na siatkówce. Dlatego gdy siatkówka jest oświetlana krótkimi błyskami światła, wrażenie migania przy pewnej częstości powtarzania błysków (tzw. częstości krytycznej) przekształca się we wrażenie światła ciągłego. Zjawisko to jest wykorzystywane m.in. w kinematografii i telewizji. Częstość krytyczna jest większa dla czopków (ok. 50 Hz) niż dla pręcików (16 Hz) i może się zmniejszyć w niektórych stanach fizjologicznych, na przykład podczas zmęczenia umysłowego. Znaczną częstością krytyczną odznaczają się narządy wzroku latających owadów (200-300 Hz) i ptaków (powyżej 100 Hz). Umożliwia to dostrzeganie podczas lotu przy nieruchomej głowie szybko zmieniających się elementów otoczenia.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)