W diagnostyce neurologicznej

Metody te są niezmiernie cenne w diagnostyce neurologicznej, ponieważ umożliwiają dokładne rozpoznanie miejsca i stopnia uszkodzenia mózgu, a także ułatwiają wybór właściwego leczenia i ocenę jego skuteczności. Dla potrzeb badawczych cenna jest znajomość lokalizacji uszkodzenia mózgu, zwłaszcza u osób z niewielkimi zaburzeniami neurologicznymi, stosunkowo sprawnych. Chorych tych można poddawać badaniom za pomocą właściwie opracowanych testów psychologicznych, uwzględniających szybkość uczenia się, różne rodzaje pamięci, inteligencję, rozwiązywanie zadań manualnych, percepcję, czynności motywacyjne i wrażliwość emocjonalną. Upośledzenie wykonywania tych testów przez chorych można skorelować z wynikami badań tomograficznych mózgu. Należy zaznaczyć, że badania psychologiczne przynoszą pożytek samemu choremu, ponieważ ułatwiają wybór terapii, zwłaszcza zajęciowej, a także umożliwiają ocenę przebiegu leczenia środkami farmakologicznymi.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)