UOSOBIENIE DOBRYCH CECH

Jest ona z reguły uosobieniem „dobrych” cech, takich jak: miłość, lojalność, tro­skliwość, współczucie, a także gotowość do poświęceń i cierpień. Mężczyźni reprezentują natomiast „zło”, czyli: egoizm, niewierność, nadmierne zainte­resowanie własną karierą, brak troski o rodzinę. Kobiety są tu więc z zasady przedstawiane jako moralnie dobre. Jednakże najważniejszy rys obrazu ko­biecości w operach mydlanych wynika z ich specyfiki gatunkowej, w której zawarta jest pewna wizja świata i ideologia życia kobiety. Jak wcześniej wspomniano, opery mydlane przedstawiają wielowątkowy ciąg zdarzeń nie mający ani początku, ani zakończenia – gdy jedne konflikty znajdują rozwią­zanie, natychmiast zawiązują się nowe. Immanentny sens takiej struktury narracyjnej zamyka się w przesłaniu, że nie wszyscy mogą być szczęśliwi równocześnie, choćby bardzo na to zasługiwali.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)