UJĘCIE FORM

Mimo to, jak się zdaje, trafnie ujmuje formy dziennikarskiego dyskursu dominujące w telewizyjnych pro­gramach informacyjnych. Trzeba przy tym podkreślić, iż różnice między nadawcami publicznymi i komercyjnymi polegają nie tyle na liczbie stoso­wanych formatów, ile raczej na sposobie ich stosowania. Na przykład debatę parlamentarną i głosowanie nad jakąś ustawą telewizja publiczna będzie re­lacjonować raczej w konwencji formatu dialektycznego, jako spór różnych racji, punktów widzenia czy ideologii, natomiast telewizja komercyjna może użyć formatu akcji, przedstawiając to jako walkę polityczną, w której wy­grywa nie ten, kto ma lepsze argumenty, lecz ten, kto sprytniej działa. Po­nadto w porównaniu z telewizją publiczną, relacje w mediach komercyjnych zwykle cechuje bardziej dynamiczny montaż, tzn. więcej w nich krótkich ujęć i eksponowania widowiskowych i dramatycznych aspektów zdarzeń.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)