ŚWIAT PRZEDSTAWIONY W MEDIACH

Nie negliżując zatem wszystkich różnic dzielących obie koncepcje, można przyjąć, iż wskazują one na istnienie przynajmniej dwóch mechanizmów mitotwórczych. Bez względu na to, czy działają one równolegle czy niezależnie od siebie, jest prawdopodobne, że każdy, nawet najbardziej realistyczny opis rzeczywistości może dostać się w tryby które­goś z tych mechanizmów. To zaś oznacza, iż każde przedstawienie rzeczywi­stości może być nośnikiem treści mitycznych. Wedle jednej z najbardziej popularnych metafor media masowe są oknem na świat, przez które nie wychodząc z domu możemy oglądać, co się dzieje na zewnątrz naszego domu, miasta, kraju, kontynentu. Jednak to, co widzimy, to nie sama rzeczywistość, tylko jakieś jej odbicie, dlatego inna, nie mniej popularna metafora głosi, iż media to zwierciadło rzeczywistości.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)