STOPIEŃ PUBLICZNEJ DOSTĘPNOŚCI

Mimo iż są to instytucje demokratyczne, ogół społeczeństwa nie ma do nich pełnego dostępu. O tym, jak wyglądają i jak działają, więk­szość dowiaduje się z mediów masowych – dziennikarze, mikrofony i kame­ry telewizyjne umożliwiają bieżący wgląd w pracę tych instytucji i dają na­miastkę bezpośredniego kontaktu z osobami piastującymi najwyższe urzędy i godności w aparacie władzy państwowej.Ze względu na stopień publicznej dostępności przestrzeń każdej z cen­tralnych instytucji systemu władzy można umownie podzielić na trzy ob­szary: fasadę, scenę i kulisy. Fasada, tzn. wizerunek budynku będącego sie­dzibą instytucji, oddziela wewnętrzną przestrzeń tej instytucję od szerokiej sfery publicznej i jest architektonicznym emblematem tej instytucji – zgod­nie z wiekową tradycją są to z reguły budowle okazałe i ozdobne, mające budzić podziw i uznanie. .

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)