SPORY NA BOK

Odkładając na bok spory o epistemologiczny status tej kategorii, a także jej pojmowanie w praktyce dziennikarstwa amerykańskiego, gdzie ma najdłuższą historię [Schiller, 1981; Doktorowicz, 1989], wszystkie poglądy na to, czym jest dziennikarski obiektywizm, można podzielić na takie, które go krytykują, i takie, które go bronią. Krytycy obiektywizmu twierdzą, że dziennikarski opis rzeczywistości nie może być obiektywny lub nie powinien być obiektywny. Jeśli obiekty­wizm pojmować jako zgodność opisu rzeczywistości z samą rzeczywistością, to jest on niemożliwy ponieważ postrzegamy rzeczywistość wybiórczo oraz przez pryzmat schematów klasyfikacyjnych, pojęć i wyobrażeń, które spra­wiają, iż obraz rzeczywistości w dziennikarskich relacjach i „naszych gło­wach” jest zawsze „społeczną konstrukcją rzeczywistości”, a nie jej wiernym odbiciem [Carey, 1989],

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)