SPÓJNA CAŁOŚĆ

Relacja tworzy spójną i zamkniętą całość wtedy, kiedy prosto i zwięźle, nie przeciążając uwagi ani pamięci odbiorcy, odpowiada na pięć podstawowych pytań: o przyczyny, przebieg, charakter, następstwa i wagę opisywanych zdarzeń, najlepiej w ta­kiej właśnie kolejności. Każde z tych pytań stanowi dopełnienie innego py­tania, a razem wzięte wiążą narrację wokół trzech osi konstrukcyjnych: wprowadzenie – rozwinięcie, przyczyny – skutki, fakty – opinie.Jak już parokrotnie podkreślono, dyskurs dziennikarski cechuje wysoki stopień konwencjonalizacji, czego wyrazem jest powszechna dominacja obu wskazanych wyżej sposobów konstruowania relacji. Nie oznacza to jednak, iż nie ma w nim miejsca na twórcze pomysły i inwencję. Przeciwnie, ogólny charakter struktury dyskursu sprzyja rozwijaniu różnych wariantów styli­stycznych, odpowiadających polityce informacyjnej nadawcy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)