SPECYFICZNA CECHA

Na przykład analiza postaci eksponowanych w popularnych magazynach amerykańskich w latach 1900-1940 pokazała, iż „idole produkcji” zostali stopniowo wyparci i zastą­pieni przez „idoli konsumpcji” [Lowenthal, 1943]. Taka zmiana, jak łatwo zauważyć, nie tylko sygnalizowała ogólny wzrost zamożności społeczeństwa amerykańskiego, także zwiastowała narodziny klasy średniej, której rolę społeczną określa bardziej styl życia niż miejsce w stosunkach produkcji, jakkolwiek by je pojmować. Specyficzną, najsilniej rzucającą się w oczy cechą świata przedsta­wionego w mediach jest to, że jego struktura społeczna w informacjach dziennikarskich (świat realny) różni się diametralnie od struktury spo­łecznej w sferze rozrywki i twórczości artystycznej (świat fikcyjny).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)