SKRAJNE UPROSZCZENIE

Skrajnie uproszczony, wydawałoby się, schemat odwróconej piramidy pozwala na wielowariantowe ujęcie każdego z trzech elementów relacji. Sam lead może występować w kilkunastu wariantach – od opisowych przez analityczne aż po nacechowane emocjami [Mencher, 1990; Wardlow, 1990]. Pozostałe elementy relacji mogą występować w jeszcze większej liczbie wariantów. Także relacje telewizyjne mogą być konstruowane na różne sposoby, choć tutaj swoboda twórcza jest zdecydowanie mniejsza z uwagi na wymaganą prostotę i klarowność relacji. Jeden z badaczy amerykańskich sieci telewi­zyjnych, Edward J.Epstain [1973], wyróżnił pięć zasadniczych typów (formatów) relacji, tzn.:dialektyczny – wydarzenia polityczne i zagadnienia kontrowersyjne ujmowane są z dwóch przeciwstawnych punktów widzenia (np. rządu i opo­zycji, pracodawców i pracobiorców, etc.), co odpowiada koncepcji obiekty­wizmu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)