RÓŻNICE W PRAKTYCE

Bierze się to z ustawowych powinności nadawców pu­blicznych w zakresie informacji, edukacji i kultury, a także całej koncepcji ich służby publicznej. Jednakże w praktyce różnice dzielące programy nadawców publicznych i komercyjnych nie są tak duże, jak miałoby to wynikać z regulacji ustawowych, gdyż konkurencja rynkowa uruchamia scharakteryzowane już wcześniej procesy konwergencji. Jak we wszyst­kich krajach, gdzie funkcjonuje model dualny, także w Polsce procesy kon­wergencji upodabniają zawartość nadawców publicznych i komercyjnych. Widać to dość wyraźnie, porównując strukturę gatunkową głównego kanału telewizji publicznej (TVP 1) oraz głównego kanału telewizji komercyjnej (Polsat).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)