RÓŻNE DEFORMACJE

Te i wszystkie inne deformacje obrazu rzeczywistości, które niesie z so­bą konwencja opowieści, upodabniają konstrukcję dziennikarskiej relacji do struktury mitycznej w ujęciu Levi-Straussa. Wyraźne osadzenie narracji na osi przeciwstawnych działań antagonisty i protagonisty ukazuje istotę sporu i konfliktu między nimi, krystalizując równocześnie dążenia, war­tości, racje i interesy, które oni reprezentują. Odpowiednie nazwanie tych dążeń (np. przez określenia metaforyczne) wprowadza do relacji opozycyjne kategorie binarne, stanowiące głęboką strukturę całej opo­wieści i przypisujące jej ogólniejsze znaczenie mityczne. Taką strukturę znaczenie mogą mieć zarówno relacje opowiadające o konfliktach i sporach na tle politycznym (kiedy podstawowe opozycje to: politycy-wyborcy, pra- wica-lewica) lub ekonomicznym (gdzie podstawowe opozycje to: kapitał- praca, producenci-konsumenci), lub opowiadające o zwalczaniu zjawisk pato­logicznych bądź zmaganiach człowieka z naturą czy przeciwnościami losu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)