ROSNĄCA SPECJALIZACJA

Mimo stale rosnącej specjalizacji ilościowej i jakościowej mediów największym zainteresowaniem masowej publiczności nadal cieszą się media o szerokim i zróżnicowanym profilu tematycznym. Są one wciąż głównym źródłem informacji i wciąż wyznaczają główny nurt kultury popu­larnej. Do tej kategorii mediów należą w pierwszej kolejności gazety i tygo­dniki informacyjne, kolorowe magazyny dla kobiet i mężczyzn oraz ogólne programy radiowe i telewizyjne. Jak dowodzą tego liczne badania, to właśnie te media najsilniej kształtują wyobrażenie o świecie większości odbiorców. Jakie zatem czynniki są głównym wyznacznikiem gatunkowej struktury ich oferty ? Otóż patrząc z perspektywy polityki komunikacyjnej nadawcy są to bez wątpienia: typ, zasięg i adresat instytucji nadawczej. Gdy idzie o typ instytucji nadawczych, struktura gatunkowa oferty mediów publicznych jest z reguły bogatsza i bardziej zróżnicowana niż struktura oferty mediów komercyjnych (oferta mediów niekomercyjnych, zwłaszcza religijnych, zbliżona jest zazwyczaj do zawartości mediów wy­specjalizowanych).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)