ROLA PREZENTERA

Formalnie rola prezentera jest skromna: zapowiada kolejne relacje i nie­kiedy puentuje je lapidarną konkluzją. W praktyce jest przewodnikiem po świecie: kieruje uwagę odbiorców na ważne zdarzenia, definiuje je, sam lub przez reporterów zadaje pytania wielkim tego świata oraz ocenia wagę i zna­czenie ich odpowiedzi. Jego władza nad światem, który przedstawia, jest źródłem jego wiarygodności i autorytetu – skoro wie, co się dzieje na świecie i jakie to ma znaczenie, można mu ufać i czuć się przy nim bezpiecznie. Ta­kie wrażenie potęgują trojakiego rodzaju środki symboliczne: rytualizacja zachowania przed kamerą – gesty, zwroty i formuły, które wskazują, iż wie więcej, niż ujawnia; kontakt wzrokowy z widzem – czytając z tzw. tele- promptera, czyli patrząc w obiektyw kamery, skupia na sobie uwagę i suge­ruje, że tekst pochodzi z jego głowy, a nie wyświetlanej przed nim kartki; sceneria redakcji w tle – widok monitorów, komputerów i pracujących przy nich dziennikarzy symbolizuje profesjonalizm jego i całej wspierającej go machiny redakcyjnej [Sperry, 1976; Heinderyckx, 1993].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)