ROLA NARRATORA

Oprócz określeń metaforycznych, innym sposobem mitologizacji relacji jest właściwa konstrukcja opowieści o zdarzeniach. Właściwa, tzn. taka, która opis zdarzenia opiera na wyraźnych i jednoznacznych relacjach między trzema kluczowymi postaciami (rolami): narratorem, protagonistą, antagonistą.Rola narratora jest zazwyczaj rozpisana na dwa głosy: reportera opisują­cego zdarzenie oraz redaktora lub prezentera relacji. Reporter działa na miej­scu zdarzenia, redaktor i prezenter w redakcji lub studiu. W prasie redaktor jest niewidoczny, często wręcz anonimowy, więc pozornie nieobecny; w te­lewizji prezenter jest postacią wszechobecną i wszechwładną. W prasie jego mityczna moc polega na tym, że się roztapia i znika w opisywanej rzeczywi­stości; w telewizji zaś na tym, że nad tą rzeczywistością niepodzielnie panu­je.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)