RODZAJ TWÓRCZOŚCI

Do niedawna ten rodzaj twórczości uprawiany był pod szyldem do- cudramy, czyli sfabularyzowanej opowieści o ludziach i zdarzeniach rze­czywistych. Przeważnie chodzi tu o filmy i seriale biograficzne o legendar­nych postaciach oraz ważnych wydarzeniach historycznych, a także rekon­strukcje głośnych zbrodni i procesów (w Polsce np. Sprawa Gorgonowej czy ostatnio Dług) bądź „oparte na faktach autentycznych” opowieści o ludzkich dramatach i losach (połączeniem docudramy i melodramatu jest np. film Ti­tanic). Siła i popularność docudramy wynika stąd, że odwołanie się do zna­nych postaci i głośnych wydarzeń automatycznie wzbudza zainteresowanie odbiorców, a selektywna kondensacja narracji, kładąca nacisk na esencję, czyli najbardziej dramatyczne aspekty zdarzeń, z góry niejako gwarantuje ekscytujące przeżycia [Davidson, 1981; Płonkowski, 1999].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)