REPORTERZY I PREZENTERZY

Reporterzy i prezente­rzy pokazywani są zwykle en face – gdy zwracają się do odbiorców, lub z profilu – gdy zwracają się do swoich rozmówców, ci zaś pokazywani są głównie w półprofilu, gdy udzielają reporterowi odpowiedzi. Ujęcie en face sprzyja nawiązaniu emocjonalnego kontaktu z odbiorcą, konotując szczerość lub autorytet; ujęcie w półprofilu jest obrazem kompetentnego źródła, kono- tuje więc wiarygodność [Baggaley, Duck, 1976],Podobnie jak z językiem rzecz ma się z formami reprezentacji rzeczywi­stości – dziennikarski dyskurs korzysta z klasycznych konwencji narra­cyjnych, zgodnie z którymi relacja ma mieć początek, środek i zakoń­czenie  lecz stosuje je w sobie właściwy sposób. Dwie zwłaszcza różnice dzielą relacje dziennikarskie od klasycznych form narra­cyjnych. Po pierwsze: punkt kulminacyjny i rozwiązanie, o ile w ogóle występuje, znajdują się na początku, a nie na końcu relacji.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)