REAKCJA NA DZIAŁANIE

Reakcją na te działania i ich następstwa są spontaniczne bądź zorgani­zowane poczynania ludzi oraz instytucji występujących w interesie własnym lub publicznym. Jednostki bezpośrednio ścierające się z antagonistami bądź kierujące działaniami w nich wymierzonymi skupiają uwagę mediów i stają się protagonistami dziennikarskich relacji. Ich zmagania jawią się jako kolej­ne epizody niekończącej się walki dobra i zła. Walka ta nie prowadzi do ostatecznego rozwiązania, tzn. eliminacji zła i triumfu dobra, lecz przynosi szereg drobnych przesileń, zwycięstw, porażek, które budują dramatyzm opowieści, pozwalają wyodrębnić epizody, spuentować i zawiesić narrację. Konwencja opowieści podnosi atrakcyjność i komunikatywność dzien­nikarskich relacji, ale równocześnie wprowadza pewne deformacje do obrazu rzeczywistości.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)