RADIO I TELEWIZJA

Radio i telewizja sytuują się w tym układzie gdzieś po środku, a o proporcjach rzeczywistości i fikcji w nadawanych programach decyduje typ instytucji nadawczej – w me­diach publicznych jest relatywnie więcej rzeczywistości (informacja, publicy­styka, reportaż, dokument, edukacja) niż w mediach komercyjnych, gdzie króluje fabularna fikcja i oderwana od rzeczywistości rozrywka. Na przykładzie telewizji szczególnie wyraźnie widać złożony i zmien­ny charakter relacji między światem przedstawionym a rzeczywistością, zwłaszcza dwie istotne prawidłowości: przemieszanie faktów i fikcji oraz zacieranie się granic między nimi. Przemieszanie faktów i fikcji jest niemal immanentną cechą świata przedstawionego w telewizji.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)