Przykład selekcji naturalnej

Przykładem selekcji naturalnej, która dokonała się na naszych oczach, jest uodpornienie owadów na środki owadobójcze. Podczas II wojny światowej do zwalczania owadów wprowadzono środek o nazwie DDT, którego działanie polega na hamowaniu enzymu cholinoesterazy, rozkładającej przekaźnik – acetylocholinę. Nadmierne stężenie acetylocholiny w synapsach nerwowo-mięśniowych owad prowadzi do silnego, długotrwałego skurczu wszystkich mięśni i do śmierć Początkowy entuzjazm użytkowników DDT został zakłócony pojawieniem si populacji odpornych na ten środek. W genomie much odpornych na DD’ stwierdzono wiele zmian. Po pierwsze, owady te mają zmutowany gen sterując syntezą cholinoesterazy, co umożliwia zwiększone wytwarzanie enzymu w warur kach zatrucia DDT. Po drugie, znaleziono u nich kilka genów wytwarzającyc związki unieszkodliwiające truciznę. Po trzecie, u odpornych owadów trucizn gorzej wnika do organizmu. I po czwarte, muchy wykazują ochronną cech behawioralną – awersję do trucizny. Tylko owady dysponujące takimi cechan miały szanse przeżycia i rozrodu w konfrontacji z trucizną.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)