PRZYCZYNY GNIEWU U DZIECI

Obrażenia głowy lub nadużywanie przez matkę w czasie ciąży narkotyków czy alkoholu często stają się przyczynami agresywnych zachowań u dziecka. U osób ze skłonnościami do postępowania w sposób agresywny, antyspołeczny czy impulsywny występuje niska aktywność serotoniny w mózgu. Mężczyźni są bardziej skłonni do agresji i impulsywności niż kobiety. Upośledzenie umysłowe oraz psychoza utrudniają kontrolowanie czynów. Utrudnia je także zespół nadpobudliwości z zaburzeniami uwagi.
Mała aktywność autonomicznego systemu nerwowego, mierzona szybkością bicia serca, i przewodnictwo skórne występują u osób o skłonnościach do zachowań agresywnych czy kryminalnych.Poważne badania prowadzone są również w dziedzinie używania leków antydepresyjnych i innych środków redukujących impulsywność i agresję.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)