PRZEDMIOT OPOWIEŚCI

Przedmiotem opowieści są działania jednostek wszelkie problemy, procesy i zjawiska mogą być tematem relacji tylko tyle, o ile dają się spersonifikować, tzn. opisywać właśnie jako działania konkretnych jednostek (np. plan Balcerowicza, falandyzacja prawa), jednak ocena tych jednostek, sympatia lub antypatia, którą wzbudzają, przenoszą się na stosunek do reprezentowanych przez nie racji i punktów widzenia. Po drugie: Opowieść wymaga intrygi osnutej wokół wyraźnie zarysowanego konfliktu – gdy takowego nie ma, można go łatwo zasugerować, np. zesta­wiając fragmenty wypowiedzi liderów przeciwstawnych obozów politycz­nych, jednak konfrontacja wyrwanych z kontekstu cytatów może przekształ­cić zwykłe różnice poglądów w realny konflikt polityczny. Po trzecie: Opo­wieść powinna prowadzić do rozwiązania konfliktu i przywrócenia stanu dającego adresatom opowieści poczucie bezpieczeństwa – ponieważ zaś większość poważnych problemów i konfliktów nie znajduje rozwiązania, więc komentarz zamykający relację musi przynajmniej podtrzymywać wiarę, że rozwiązanie jest możliwe, relacjonowane działania do niego zbliżają, a sukcesem jest już samo ich podjęcie (np. to, że strony przystąpiły do nego­cjacji), jednak takie pozorne czy zgoła iluzoryczne rozwiązania, zamiast uspokajać, mogą wzmagać niezadowolenie i frustracje odbiorców [Sperry, 1976].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)