PRZEDMIOT OPOWIEŚCI

Przedmiotem tych opowieści pozornie tylko są kon­kretne, mniej lub bardziej szczegółowo opisane fakty, w istocie bowiem mówią one o tym, czym jest społeczeństwo i jak funkcjonuje, co jest dobre i złe, jak postępować w różnych sytuacjach, etc. Innymi słowy: Z oderwa­nych relacji i faktów, często przypadkowych, dziennikarski dyskurs bu­duje ogólniejszą opowieść o społeczeństwie, w której rzeczywistość jawi się jako względnie uporządkowana całość, zdarzeniami rządzi jakaś lo­gika, a ludzkie działania mają sens. Fakty i informacje ciągle się zmie­niają, lecz system symboli, wartości i ogólnych prawd o społeczeństwie pozostaje bez zmian. Za pomocą zmieniających się zdarzeń dyskurs dzien­nikarski opowiada wciąż na nowo tę samą opowieść. Jest to opowieść par excellence mityczna, ustanawiająca i podtrzymująca mityczny obraz społe­czeństwa, który dziś pełni dokładnie takie same funkcje jak swego czasu mity antyczne [Bird, Dardenne, 1988].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)