PRAWDZIWOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ

Prawdziwość, dokładność i kompletność informacji można stwierdzić za „pomocą rutynowych procedur (ocena wiarygodności źródła, konfrontacje różnych źródeł, wewnętrzna spójność informacji etc.). Trudniej jest określić, które informacje są istotne – tutaj trzeba brać pod uwagę cele polityki informacyjnej (kryteria selekcji informacji), oczekiwania odbiorców (ich wiedzę i wyobrażenia o rzeczywistości), a także format prze­kazu. Z kolei bezstronność relacji polega na uwzględnieniu różnych punktów widzenia czy interpretacji, traktowanych równorzędnie lub proporcjonalnie oraz prezentowanych w sposób neutralny, tzn. z zacho­waniem takiego samego dystansu wobec każdej z nich i bez stosowania określeń (obrazów) nacechowanych emocjami lub wartościami.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)