Poleganie na konsekwencjach

Rodzice, którzy zanadto liczą na naturalne lub logiczne konsekwencje metod mających na celu utemperowanie zachowania uciążliwych dzieci, zapominają o tym, że należy uwzględnić także indywidualne potrzeby dziecka, jakie wynikają z jego trudnego charakteru. Mniej kłopotliwym dzieciom całkowicie wystarczy system kar i nagród za konkretne czyny oraz konieczność ponoszenia konsekwencji zachowania. Wychodząc na dwór bez kurtki, najprawdopodobniej zmarzną, więc następnym razem będą pamiętać, by włożyć na siebie coś ciepłego. Nie dbając o książki wypożyczone z biblioteki, ryzykują, że jeśli je zgubią, w konsekwencji będą musiały zapłacić z własnego kieszonkowego.Istotą konsekwencji jest przede wszystkim to, że wynikają one bezpośrednio z konkretnych czynów dziecka, nie są zatem arbitralne. Innymi słowy, klaps nie jest naturalną konsekwencją zgubienia wypożyczonej książki.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)