Podstawy kapitału ludzkiego

Kapitał ludzki jest podstawą istnienia każdej wysoko rozwiniętej gospodarki. To wiedza i kwalifikacje ludzi tworzących społeczeństwo są podstawą rozwoju gospodarczego. Niestety w Polsce zapomina się o tym obszarze a konstrukcja wszystkich etapów edukacji pozostawia wiele do życzenia. Coraz częściej słyszy się głosy, że uczelnie wyższe produkują bezrobotnych bez żadnego praktycznego przygotowania. Taka sytuacja w długim okresie jest szkodliwa dla gospodarki z wielu powodów. Po pierwsze brak rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego prowadzi do opóźnienia w stosunku do najbardziej rozwiniętych krajów. Po drugie ludzie niewykształceni są problemem dla gospodarki, która nie może ich wchłonąć. Potrzebna jest im pomoc, za którą płacą przede wszystkim osoby ciężko pracujące. Kraj, który nie inwestuje w ludzi i obsługę najnowocześniejszych technologii sam siebie skazuje na kryzys. Rządzących niestety coraz mniej interesują problemy gospodarcze a głosy wzywające do ich naprawy są skrupulatnie ignorowane. Można jednak samemu zrozumieć sytuację i zacząć inwestować w siebie na własną rękę. Podsumowując, powinieneś już rozumieć doskonale znaczenie kapitału ludzkiego w gospodarce. Mamy nadzieję, że wykorzystasz tę wiedzę do ulepszania samego siebie.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!