Podkorowa stacja impulsów czucia somatycznego

Podkorową stację impulsów czucia somatycznego stanowi zespół jąder umiejscowionych w brzuszno-tylnej części wzgórza. Spotykają się tu dwie główne drogi tytao-boczne i jądro brzuszne tylno-przyśrodkowe. Do jądra tylno-bocznego informacje z tułowia i kończyn dochodzą w taki sposób, że dolna część ciała jes reprezentowana w bocznej, a górna część w przyśrodkowej części tego jądra. Jądrc tylno-przyśrodkowe natomiast stanowi przedstawicielstwo obszaru głowy uner wianego przez nerw trójdzielny, a także czucia smaku W jądrach czuciowych wzgórza aksony neuronów II rzędu kontaktują się z neuronami III rzędu. Przekazywanie informacji odbywa się tu głównie na zasadzie dywergencji, tzn. jeden neuron II rzędu unerwia kilka neuronów III rzędu. Jeden neuron III rzędu może też być pobudzany przez kilka neuronów II rzędu, a więc na zasadzie konwergencji. Tego typu organizacja umożliwia kodowanie siły bodźca w postaci różnej liczby pobudzonych neuronów III rzędu. Między neuronami leżącymi blisko siebie zachodzą także wzajemne oddziaływania typu hamowania obocznego. Podobnie jak w układzie wzrokowym, zwiększają one precyzję czucia, zwłaszcza dotyku. Aksony neuronów III rzędu tworzą połączenia wzgórzowo-korowe i docierają do okolicy somatosensorycznej kory mózgu. Część impulsów ze wzgórza dochodzi do obszarów ruchowych kory.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)