Pobudzanie ośrodków mózgowych

W celu pobudzenia, czyli zwiększenia aktywności ośrodka mózgowego, a także rdzeniowego, stosuje się drażnienie elektryczne, chemiczne, osmotyczne i termiczne. Drażnienie elektryczne wykonuje się za pomocą elektrod wprowadzanych do mózgu i przytwierdzanych do czaszki cementem dentystycznym. Elektrody sporządza się najczęściej z cienkiego drutu stalowego, izolowanego na całej długości z wyjątkiem zakończenia tkwiącego w badanym ośrodku. Do ośrodka można wprowadzać dwie elektrody i wówczas drażnienie nazywa się dwubiegunowym, można też stosować drażnienie jednobiegunowe za pomocą jednej elektrody umieszczonej w ośrodku i drugiej, znacznie większej, na przykład płytki metalowej, przytwierdzonej do kości czaszki. Impulsy elektryczne stosowane do drażnienia są wytwarzane przez przyrządy zwane stymulatorami. Najczęściej stosuje się impulsy prostokątne, o szybkim czasie narastania i opadania, których parametry, tj. częstość powtarzania, czas trwania i natężenie prądu elektrycznego płynącego przez tkankę, są precyzyjnie kontrolowane.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)