OTWIERAJĄC RELACJĘ

Akapit otwierający relację, tzw. lead, w jednym lub dwóch zdaniach ogólnie charakteryzuje zda­rzenie (co, kto, gdzie, kiedy, jak), co łącznie z nagłówkiem definiującym istotę zdarzenia stanowi pierwszą część relacji, tzn. wprowadzenie/ podsu­mowanie. Część drugą tworzy mniej lub bardziej rozbudowany opis zdarze­nia, skonstruowany wedle zasady malejącej wagi informacji – kolejne aka­pity i zdania dotyczą coraz mniej istotnych szczegółów lub aspektów zdarze­nia. Wreszcie część trzecią zamykającą relację, stanowi komentarz pocho­dzący od autora tekstu, redakcji, bądź z innych źródeł. Główną zaletą takiej konstrukcji relacji jest to, iż czytelnik może w każdej chwili przerwać jej lekturę mając pewność, że wszystko, co najważniejsze, już wie, a to, co po­mija, nie ma większego znaczenia.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)