OPARCIE PORÓWNAŃ

Takie porównanie, oparte na najprostszej kategoryzacji programów, na przykładzie jednego typowego tygodnia z roku 1995, 1997 i 2000, przed­stawia tab. [założenia i metoda analizy: Mrozowski, 1996] .Rzut oka na tab. wystarczy, by dostrzec w niej potwierdzenie tezy o  konwergencji telewizji publicznej i komercyjnej w Polsce. Jest to jeszcze bardziej widoczny gdy porównuje się układ całej oferty z blokiem progra­mów nadawanych w czasie największej oglądalności (prime time), tzn. w pa­smach wieczornych, między godz. 19.00 i 23.00 (udziały procentowe podane w nawiasach). Pasma te u obu nadawców zdominowane są przez pozycje rozrywkowe, głównie filmy i seriale. I tylko nieco wyższy poziom oferty nadawcy publicznego pozwala niektóre z tych filmów i seriali zaliczyć do kategorii „twórczość artystyczna” – pozycje o większych walorach intelektu­alnych i artystycznych, służące „misji publicznej”, nadawane są zwykle po godz. 23.00 (dotyczy to zarówno TYP 1, jak i TYP 2).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)