ODRĘBNY TYP

Odrębnym typem przekazów kształtujących medialny obraz systemu władzy są relacje z ceremonii i uroczystości publicznych z udziałem przed­stawicieli kluczowych instytucji państwowych, takie jak święta państwowe, rocznicowe parady, defilady wojskowe itp. Są to wydarzenia par excellance rytualne, polegające na celebrowaniu wielkich wydarzeń historycznych i wartości, które one symbolizują. Uczestniczenie w nich głowy państwa, przedstawicieli najwyższych władz, organizacji społecznych, elit, korpusu dyplomatycznego oraz licznie zebranej publiczności, a także odświętna sce­neria (godło państwowe, flagi, sztandary, kompania honorowa, orkiestra wojskowa), czyni z nich atrakcyjny spektakl i zarazem wydarzenie medialne, które służy budowaniu „wyobrażonej wspólnoty”, czyli poczucia więzi mię­dzy rządzącymi i rządzonymi oraz tożsamości narodowej i integracji spo­łecznej [Cardiff, Scannell, 1987; Tsaliki, 1995].

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)